Plompertstraat 16 te Rotterdam

Plompertstraat 16 te Rotterdam

Samenvatting

ca. 990m2 bedrijfsruimte gelegen aand e Plomperstraat 16 te Rotterdam

Locatie en bereikbaarheid

Het bedrijfscomplex ligt direct nabij het Waalhavengebied. Via de Waalhaven Oostzijde is er een goede verbinding met Rijksweg A15. Tevens is er een goede verbinding met het centrum van de stad

Oppervlakte
Bedrijfsruimte : ca. 810m²
Kantoor : ca. 180m²

Voorzieningen

– systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
– huidige vloerbedekking;
– keuken;
– toiletten;
– te openen ramen;

De bedrijfsruimte is onder andere voorzien van:
– gasgestookte heater;
– overheaddeur;
– verlichting;
– toilet;

Locatie

Huurkosten

Huurprijs per maand:
Verhuurd

Voorschot servicekosten
In overleg nader vast te stellen

Huurvoorwaarden

Bankgarantie
Huurder dient aan verhuurder een onherroepelijke ROZ-bankgarantie te stellen of waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bijzonderheden

Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Deel deze listing op social media!

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy