Linie 3A te Capelle aan den IJssel

Linie 3A te Capelle aan den IJssel

Samenvatting

Representatieve kantoor- praktijkruimte aan de Linie te Capelle aan den IJssel, beter bekend als de zorgboulevard van Capelle aan den IJssel.

Locatie en bereikbaarheid

het complex is gelegen in het centrum van Capelle aan den IJssel met in de directe nabijheid winkelcentrum de Terp en het metrostation. Zowel metrostation als winkelcentrum bevinden
zich op loopafstand. Het complex is tevens voorzien van een afgesloten parkeerterrein.

Voorzieningen

de ruimte is voorzien van:

 • Luxe entree;
 • Lift;
 • Systeemplafond met geïntegreerde verlichting;
 • Zonwering;
 • Scheidingswanden;
 • Verwarming middels radiatoren
 • Huidige vloerbedekking;
 • Kabelgoten;
 • Pantry;
 • Gezamenlijke toiletten;
 • Gemeenschappelijk (afgesloten) parkeerterrein.
Locatie

Huurkosten

Huurprijs
€ 3.510,– per maand exclusief BTW

Servicekosten
€ 35,– per m2 per jaar, exclusief BTW, ten behoeve van de
navolgende leveringen en diensten:
a.Service(-abonnement), elektriciteitsverbruik,
brandstofverbruik, waterverbruik, verbruiksmeting, bediening, storingen
verhelpen, keuringskosten e.d. t.b.v. liften:
-Glazenwasinstallatie(s)
-Luchtbehandelingsinstallatie(s), ventilatieinstallatie(s);
-Centrale verwarmingsinstallatie(s);
-Warmwaterinstallatie(s);
-Hydrofoorinstallatie(s);
-Zwakstroominstallatie(s);
-Noodstroominstallatie(s);
-Pompen, waaronder vuilwaterpompen;
-Brand- en rookmeldinstallatie;
-Sprinklerinstallatie;
-Signalerings-en bewakingsapparatuur;
-Huistelefooninstallatie;
-Belinstallatie(s) en klokinstallatie(s);
-Deuropeners;
-Zonweringsinstallatie(s);
-Bliksembeveiligingsinstallatie;
-Brandblusapparatuur (en de vullingen) in de algemene ruimten;
-Antenne-installatie (en aanpassings, aansluit en abonnementskosten);
-Energiebesparende apparatuur;
-Deurdrangers;
-Alarminstallatie;
-Oproepinstallatie;
-Brandweerrechten;
-Installatie voor automatische deurmechanismen
-Overige installaties/ apparatuur;
b.Levering ten behoeve van eigen gebruik van huurder van water, gas en
elektriciteit, daaronder begrepen de kosten van meterhuur;
c.Schoorsteenvegen, ketels en branders schoonmaken;;
d.Materialen, waaronder chemicalien;
e.Gemeenschappelijke verlichting, daaronder begrepen de kosten van armaturen,
buizen en lampen;
f.Glasverzekering van alle ruiten in het openbaar gebied;
g.Wassen van de ramen van de algemene- en dienstruimten aan de binnen en
buitenzijde;
h.Vuilafvoer;
i.Schoonhouden van de algemene- en dienstruimten, algemene terreinen,
parkeerruimten, wegen etc etc.;
j.Onderhoud en vervanging van de plantenbakken en van meubilair, vloerbedekking en
stoffering in de algemene dienstruimten;
k.Huisbewaarder(s), portier(s), bewaker(s), andere functionarissen die diensten
verrichten ten behoeve van het gebouw/ complex waarvan het gehuurde deel
uitmaakt;
l.Abonnement handdoekenautomaten, zeepautomaten e.d.;
m.Overige leveringen en diensten;
n.Beheer en administratie van de leveringen en diensten met de
hieroververschuldigde omzetbelasting;
o.Zo nodig extra accountantscontrole op de voorzieiningen en kosten;
p.Omzetbelasting over de kosten van leveringen en diensten;
q.Administratiekosten ad 5% over de hierboven vermelde werkzaamheden en diensten.

Huurvoorwaarden

Huurbetaling
per maand vooruit.

Huurtermijn
in overleg

Huurovereenkomst
de te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.

Huurprijsherziening
jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs

Huurgarantie
een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Omzetbelasting
huurder dient bereid te zijn een volmacht aan verhuurder af te geven om mede namens hem, huurder, een verzoek te richten tot de Inspectie der Omzetbelasting om de huurpenningen te mogen belasten met BTW.
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde gedurende de gehele huurperiode voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.

Bijzonderheden

de informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door PG Bedrijfshuisvesting b.v. geen aansprakelijkheid worden
aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Deel deze listing op social media!

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy