Bovenstraat 224 te Rotterdam

Bovenstraat 224 te Rotterdam

Samenvatting

Bedrijfsruimte van ca. 900m2 gelegen op het bedrijvenpark Oud IJsselmonde aan de Bovenstraat 224 te Rotterdam.

Locatie en bereikbaarheid

Het object is uitstekend gelegen ten opzichte van openbaar vervoer, Kuip en Sadionweg, met vrijwel direct aansluiting op de A16 .

Bedrijfsruimte ca. 900 m²

Voorzieningen

De bedrijfsruimte is voorzien van:
– spanthoogte 6,10 m;
– afgewerkte betonvloer;
– maximale vloerbelasting van 1.250 kg/m²;
– elektrische bedienbare overheaddeuren 3,6 m x 4,00 m;
– indirect gestookte heater;
– krachtstroomaansluiting;
– tl-verlichtingsarmaturen;
– daglichttoetreding middels lichtstraten in het dak.
– toiletgroep;
– units voorzien van eigen tussenmeter water, gas en elektra

Locatie

Huurkosten

Huurprijs
de huurprijs € 5.625,– per maand exclusief B.T.W. bij vooruitbetaling te voldoen.

Voorschot servicekosten
€ 4,– per m² per jaar exclusief BTW

Huurvoorwaarden

Huurprijsherziening
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “CPI-Alle Huishoudens” (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurgarantie
Huurder dient een bankgarantie te stellen danwel een waarborgsom te storten ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur en servicekosten, te vermeerderen met b.t.w.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij de wet vastgelegde minimum percentage of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting belaste verhuur, of indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer kan worden gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden, en zal de huurprijs met een nader vast te stellen bedrag worden verhoogd.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Bijzonderheden

Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door
PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Deel deze listing op social media!

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy