Anthonetta Kuijlstraat 5 te Rotterdam

Anthonetta Kuijlstraat 5 te Rotterdam

Samenvatting

Bedrijfs-/kantoorruimte van ca. 301m2 bedrijfs-/showroomruimte en ca 184m2 kantoorruimte gelegen aan de Anthonetta Kuijlstraat 5 te Rotterdam.

Locatie en bereikbaarheid

Bedrijventerrein Prinsenland ligt langs de snelweg A16 (Dordrecht – Rotterdam) en nabij de A20 (Rotterdam – Gouda), grenzend aan een woonwijk. Vanaf de snelweg is de locatie binnen enkele autominuten bereikbaar.

Indeling
Bedrijfsruimte ca. 301m²
Kantoorruimte ca. 184m²
6 parkeerplaatsen

Voorzieningen

Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
-vrije hoogte 6,10m;
-vloerbelasting 1.500kg/m²;
-afgewerkte betonvloer;
-toiletgroepen;
-verwarming d.m.v. heater;
-krachtstroomaansluiting;;
-elektra 3x230V;
-elektrische overheaddeuren;
-TL-verlichtingsarmaturen;

Kantoorruimte:
-maximale vloerbelasting 250kg/m²;
-verlichtingsarmaturen;
-pantry;
-kabelgoten;
-toiletgroep;
-CV middels radiatoren;
-afgewerkte wanden;
-te openen ramen met dubbele beglazing;

Locatie

Huurkosten

Huurprijs
€ 60.000,– per per jaar (€ 5.000,– per maand) exclusief BTW bij maandelijkse vooruitbetaling te voldoen middels automatische incasso.

Servicekosten
€ 210,– per maand exclusief BTW tbv o.a. de navolgende levering en diensten:
-jaarlijks onderhoud drinkwaterleidingen;
-jaarlijks onderhoud brandslanghaspels;
-jaarlijks onderhoud cv-installatie en heater(s);
-jaarlijks onderhoud overheaddeur;
-jaarlijkse gevelreiniging;
-glasbewassing;
-schoonmaak algemeen terrein (zwerfafval en onkruid);
-onderhoud bestrating;
-jaarlijkse schoonmaak dak(goten), lichtkopels en HWA’s
-jaarlijkse VVE bijdrage;
-alle van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen tbv Verhuurder die in
rekening worden gebracht;
-5% administratiekosten over de in rekening gebrachte kosten voor de levering van
zaken en diensten;

Huurvoorwaarden

Oplevering
In overleg.

Waarborgsom
Huurder dient aan verhuurder een waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur, servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie februari 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen.

Voorbehoud
Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de eigenaar.

Bijzonderheden

Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Deel deze listing op social media!

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy