Anthonetta Kuijlstraat 11 en 13 Rotterdam

Anthonetta Kuijlstraat 11 en 13 Rotterdam

Samenvatting

Bedrijfs-/kantoorruimte van ca. 475 m2 bedrijfs-/showroomruimte en ca 170m2 kantoorruimte gelegen aan de Anthonetta Kuijlstraat 11 en 13 te Rotterdam.

Locatie en bereikbaarheid

Bedrijventerrein Prinsenland ligt langs de snelweg A16 (Dordrecht – Rotterdam) en nabij de A20 (Rotterdam – Gouda), grenzend aan een woonwijk. Vanaf de snelweg is de locatie binnen enkele autominuten bereikbaar.

Indeling
Bedrijfsruimte ca. 475m²
Kantoorruimte ca. 170m²
6 parkeerplaatsen

Voorzieningen

Voorzieningen
bedrijfsruimte
-toiletgroepen;
-vloerbelasting 1.500kg/m²;
-verwarming d.m.v. heaters;
-brandblus materiaal;
-elektrische overheaddeuren;
-dubbelglas;
-stroomcapaciteit nummer 11: 3x125A;
– stroomcapaciteit nummer 13: 3x100A

Kantoorruimte:
– tl-verlichtingsarmaturen;
– pantry;
– maximale vloerbelasting van 250 kg/m²;
– kabelgoten;
– c.v. middels radiatoren.

Locatie

Huurkosten

Huurprijs
€ 6.670,– per maand te vermeerderen met BTW

Servicekosten
€ 450,– per maand exclusief BTW tbv de navolgende levering en diensten:
•onderhoud drinkwaterleidingen;
•onderhoud brandleidingen, brandmeldinstallatie en brandslanghaspels;
•onderhoud cv-installatie en heater(s);
•onderhoud overheaddeuren;
•schoonmaak algemeen terrein (zwerfvuil en onkruid);
•jaarlijkse schoonmaak dak(goten), lichtkoepels en HWA’s;
•alle van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen t.b.v. Verhuurder die
in rekening worden gebracht;
•5% administratiekosten over de in rekening gebrachte kosten voor de levering van zaken en diensten.

Huurvoorwaarden

Oplevering
In overleg

Waarborgsom
Huurder dient aan verhuurder een waarborgsom te storten ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

Huurindexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), versie 2015, met de daarbij behorende algemene bepalingen

Bijzonderheden

Deze vrijblijvende informatie is met de groots mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door PG Bedrijfshuisvesting bv echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding

Deel deze listing op social media!

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op deze website te verbeteren. Als u verder navigeert gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees meer over hoe we met deze cookies omgaan in onze privacy policy en onze cookies policy